• اخبار
  • نشست و همایش
  • معرفی آثار
  • دسترسی سریع

جلسه شورای علمی همایش علم اسلامی
گزارش اولین جلسه شورای علمی همایش علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش
اولین جلسه شورای علمی همایش علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش با حضور آقایان علیپور، مبینی، پارسانیا، لکزایی، فتحعلی خانی، شریفی، لطیفی، فاضلی، تورانی و نیکو در اتاق جلسات حوزه ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
به همت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
گزارشی از سمینار ادلۀ اخلاقی‌زیستن آقای دکتر مصطفی آزادیان ( متن +صوت)
گزارشی از سمینار ادلۀ اخلاقی‌زیستن آقای دکتر مصطفی آزادیان این جلسه در مورخ 06/31 /1396 با حضور آقایان دکتر مبینی مدیر گروه فلسفۀ اخلاق؛ دکتر آزادیان؛ دکتر امیر خواص، ناظر پروژه؛ دکتر آل بویه؛ دکتر دانش؛ آقای بهروز از دفتر پژوهش؛ آقای علیزاده کارشناس گروه فلسفۀاخلاق؛ آقای میر خلیلی از معاونت پژوهشی و آقای عراقی از ریاست پژوهشگاه در ساعت یازده صبح برگزار گردید.
به همت پژوهشکده فلسفه و کلام
انتشار کتاب مواجهه غزالی و اکوئیناس با اخلاق فضیلت ارسطو
برگزیدن یک متفکر از دنیای اسلام و یک متفکر از حوزۀ مسیحی مغرب زمین در این پژوهش، البته بدون دلیل نبوده است. دلیل اول چنین انتخابی ویژگی‌های فردی هر یک از این دو اندیشمند و دلیل دیگر تأثیری است که تفکر غزالی و آکویناس به ترتیب در جهان اسلام و مسیحیت داشته‌اند. اگرچه دربارۀ اندیشه‌های هر یک از این دو متفکر مطالب زیادی در دسترس است، اما پژوهشی مقایسه‌ای دربارۀ نگاه اخلاقی آنها پیش از این انجام نشده بود.
به همت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
سمینار اندیشه کلامی حمصی رازی
گزارش اجمالی از سمینار اندیشه کلامی سدید الدین حمصی رازی مجری: فاضل گرامی جناب آقای اصغر رمضانی
به همت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
سمینار تصویر امامان شیعه در متون زهد و تصوف نخستین (متن +صوت)
این سمینار توسط جناب آقای دکتر محمد سوری و با حضور رئیس پژوهشکده فلسفه و کلام ،اعضای هیات علمی،کارشناسان و نمایندگان معاونت پژوهشی برگزار گردید.

برگزاری جلسۀ کرسی ترویجی عرضۀ و نقد ایدۀ علمی نگاه متعالی به انسان در فلسفۀ ملاصدرا(دانلود صدا)
نشست کرسی ترویجی عرضۀ و نقد ایدۀ علمی نگاه متعالی به انسان در فلسفۀ ملاصدرا در ساختمان پژوهشگاه حضرت معصومه(س) سالن نشست های علمی برگزار شد.
در این نشست که با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حوزۀ علمیۀ جامعة الزهراء (س) برگزار شد، آقای دکتر ابراهیم علیپور به عنوان ارائه دهنده و حجج اسلام آقایان دکتر حمید پارسانیا و دکتر عسگر دیرباز به عنوان ناقد و دکتر آزادیان به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.
برگزاری جلسۀ کرسی ترویجی عرضۀ و نقد ایدۀ علمی نسبت اومانیسم و دین(با تأکید بر آموزه های اسلامی)(دانلود متن و صدا)
جلسۀ کرسی ترویجی عرضۀ و نقد ایدۀ علمی نسبت اومانیسم و دین(با تأکید بر آموزه های اسلامی) برگزار شد.
دراین جلسه که با حضور آقایان دکتر ابراهیم علیپور به عنوان ارائه دهنده، استاد دکتر لگنهاوزن و دکتر مبینی به عنوان ناقد و دکتر کرباسی به عنوان دبیر علمی برگزار شد، اعضای هیئت علمی و محققان پژوهشکدۀ فلسفه و کلام و همچنین دیگر محققان حضور داشتند.
برگزاری کرسی ترویجی عرضۀ و نقد ایدۀ علمی «سقط جنین از منظر الهیات اخلاقی»(دانلود صدا)
جلسه مشترک کرسی ترویجی عرضۀ و نقد ایدۀ علمی «سقط جنین از منظر الهیات اخلاقی» با مشارکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی( ادارۀ همکاری های علمی و پژوهشی/ پژوهشکدۀ فلسفه و کلام) و تربیت مدرس حضرت صدیقۀ کبری(س) برگزار شد.
در این جلسه حجج اسلام آقایان رضا اسلامی و محمد صادق یوسفی مقدم به عنوان ناقد و آقای دکتر ابراهیم علیپور به عنوان دبیرعلمی و حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر آل بویه به عنوان ارائه دهنده حضور داشتند.
نشست مشترک مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی و پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی(دانلود صدا)
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایدۀ علمی ظرفیت های تمدنی علم کلام برگزار شد.
در نشست مشترک مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی و پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایدۀ علمی ظرفیت های تمدنی علم کلام با ارائه دکتر محمد تقی سبحانی و نقد دکتر ابراهیم علیپور در تالار شیخ طبرسی برگزار شد.
به همت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «نقد دیدگاه امیر معزّی درباره عرفان شیعی برگزار گردید.(متن)
گزارشی از کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «نقد دیدگاه امیر معزّی درباره عرفان شیعی»

به همت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی منتشر شد.
تاثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای امام محمد غزالی
چکیده کتاب تأثیر گناه بر معرفت از دیدگاه غزالی ( دکتر زهرا پورسینا) این کتاب تأثیرات معرفتی گناه را به منزله مقوله‌ای دینی-اخلاقی، در اندیشه متفکر بزرگ مسلمان، امام محمد غزالی پی‌می‌گیرد نگارنده با قراردادن مسئله در ساختاری نظام‌مند، از دریچه تعامل ساحت‌های نفس به موضوع می‌نگرد. در نظام معرفت‌شناسی غزالی، با عنایت به تأثیر و تأثرات متقابل ساحت‌های نفس، معرفت یقینی، محصول فرایندی معرفتی ـ اخلاقی است و بدون درنظرگرفتن تأثیرات مثبت و منفی ساحت‌های عاطفی و ارادی به دست نمی‌آید.
از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام به بازار نشر عرضه‌شده است:
مواجهه غزالی و آکوئیناس با اخلاق فضیلت
برگزیدن یک متفکر از دنیای اسلام و یک متفکر از حوزۀ مسیحی مغرب زمین در این پژوهش، البته بدون دلیل نبوده است. دلیل اول چنین انتخابی ویژگی‌های فردی هر یک از این دو اندیشمند و دلیل دیگر تأثیری است که تفکر غزالی و آکویناس به ترتیب در جهان اسلام و مسیحیت داشته‌اند. اگرچه دربارۀ اندیشه‌های هر یک از این دو متفکر مطالب زیادی در دسترس است، اما پژوهشی مقایسه‌ای دربارۀ نگاه اخلاقی آنها پیش از این انجام نشده بود.
از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام به بازار نشر عرضه‌شده است:
مأخذشناسی فلسفۀ غرب (جلد دوم)
این اثر توسط آقای حسینعلی رحمتی در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در 720 ص رحلی نگارش یافته است و در سال 1395 چاپ شده است.
از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام به بازار نشر عرضه‌شده است:
درآمدی بر انسان‌گرایی در غرب
این اثر به همت جناب آقای محمدهادی طلعتی درژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در 224 ص رقعی نگارش یافته و در سال 1395 به چاپ رسیده است.
از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام به بازار نشر عرضه‌شده است:
نوخاستگی و آگاهی
این اثر به قلم جناب آقای یاسر خوشنویس در 292 ص رقعی در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی نگارش یافته است و در سال 1394 به زیور طبع آراسته شده است. در این نوشته به نوخاسته‌گرایی وجودشناختی و کاربرد آن در مسئله قدیمی ذهن و بدن توجه شده است. ‏

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشکده فلسفه و کلام
مجری سایت : شرکت سیگما