درس گفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی دکتر رضا غلامی (10 جلسه)

به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی؛ درس‌گفتار «فلسفه تمدن نوین اسلامی» توسط حجت‌الاسلام غلامی برگزار شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی در این جلسات به طرح موضوعاتی نظیر مفهوم، بسترها و اصول تمدن نوین اسلامی،‌ انسان در طراز تمدن نوین، علوم اسلامی و علوم انسانی در تمدن نوین، علم و فناوری در تمدن نوین،‌ هویت فردی و اجتماعی در تمدن نوین، نظام سیاسی و دکترین امامت در تمدن نوین و عقلانیت عملی در تمدن نوین پرداخته است.

جلسه اول، درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، مفهوم و مؤلفه اصلی تمدن،تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه سوم، تعریف، مختصات و مراحل تمدن توین اسلامی،تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه چهارم، ادوار تاریخی تمدن اسلامی و نسبت تمدن تاریخی و تمدن نوین، ، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه پنجم، انسانِ در طراز تمدن نوین اسلامی،
 تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی

 

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه ششم، هویت و تمدن نوین اسلامی،

 تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی
 

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه هفتم، هویت و تمدن نوین اسلامی،

 تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی
 

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه هشتم، هویت و تمدن نوین اسلامی،

 تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی
 

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه نهم، هویت و تمدن نوین اسلامی،

 تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی
 

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه دهم، هویت و تمدن نوین اسلامی،

 تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی

منبع:

تاریخ خبر: 1396/7/19 چهارشنبه
تعداد بازدید کل: 828 تعداد بازدید امروز: 1