چکیده مقالات همایش تصوف
چکیده مقالات همایش تصوف( متن و صوت) چکیده مقالات ارایه شده در همایش تصوف ، متن و صوت آن در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد ، این نسشت در نوزدهم مهر ماه 1397 در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد و در میزهای مختلفی نویسندگان مقالات به ارایه مقالات خود پرداختند.


صوت ارائه و چکیده مقاله حجت الاسلام و المسلمین عزیز میکائیلی: نقدی بر گزینش متون صوفیه در کتب درسی ادبیات فارسی و تاثیر ضمنی آن در ایجاد باورهای فرقه ای

مقاله پنجم از میز چهارم
صوت ارائه و چکیده مقاله حجت الاسلام و المسلمین عزیز میکائیلی: نقدی بر گزینش متون صوفیه در کتب درسی ادبیات فارسی و تاثیر ضمنی آن در ایجاد باورهای فرقه ای

نقدی بر گزینش متون صوفیه در کتب درسی ادبیات فارسی و تاثیر ضمنی آن در ایجاد باورهای فرقه‌‌ای ■ عزیز میکائیلی* چکیده نقش بسزا و بی‌بدیل مدرسه در شکل‌گیری شخص...

صوت ارائه و چکیده مقاله حجت الاسلام و المسلمین حمیدالله رفیعی زابلی: تحلیل و بررسی فرقه ذهبیهمقالات

مقاله چهارم از میز چهارم

صوت ارائه و چکیده مقاله حجت الاسلام و المسلمین حمیدالله رفیعی زابلی: تحلیل و بررسی فرقه ذهبیه

تحلیل و بررسی فرقۀ ‌ذهبیّه ■ حمیداللّه رفیعی زابلی* چکیده طریقه ‌ذهبیّه که وجه نام‌گذاری و مؤسس آن در هاله‌ای از ابهام و محل اختلاف است، به‌عنوان فرقه‌ای ا...

صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر امیرحسین همتی: تأملی انتقادی بر آراءِ هانری کُربن در باب مشابهتِ ‌تصوّف با تشیّع؛ مخالفتِ تشیّع با ‌تصوّفمقالات

مقاله سوم از میز چهارم

صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر امیرحسین همتی: تأملی انتقادی بر آراءِ هانری کُربن در باب مشابهتِ ‌تصوّف با تشیّع؛ مخالفتِ تشیّع با ‌تصوّف

تأملی انتقادی بر آراءِ هانری کُربن در باب مشابهتِ ‌تصوّف با تشیّع؛ مخالفتِ تشیّع با ‌تصوّف ■ امیرحسین همتی* چکیده هانری کُربن – اسلام‌شناس و شیعه‌پژو...


صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر امیرجوان‌آراسته: ستایشگران ابلیس در تصوف
مقاله دوم از میز دوم

صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر امیرجوان‌آراسته: ستایشگران ابلیس در تصوف

ستایشگران ابلیس در تصوف ■ امیر جوان آراسته*    ■ سید محمود طاهری** چکیده فلسفۀ آفرینشِ ابلیس و جایگاه او در هستی و همچنین نقش و تأثیر او در رقم‌خوردن سرنوشت نهایی انسان‌ها، همواره از مسائل م...


صوت ارائه و چکیده مقاله استاد حمید شهسواری: بررسی شان و مقام قطب در اندیشه صوفیه

مقاله اول از میز دوم

صوت ارائه و چکیده مقاله استاد حمید شهسواری: بررسی شان و مقام قطب در اندیشه صوفیه

بررسی شأن و مقام قطب در اندیشۀ صوفیه؛ با تأکید بر باورهای فرقه‌های نعمت‌اللّهیه و ‌ذهبیّه ■ حمید شهسواری شیرازی* چکیده به رغم آنکه ‌تصوّف و صوفی‌گری – به‌عنوان یکی از جریان‌های دیرپا و...


صوت ارائه و چکیده مقاله استاد مهدی نصیری: تحقیر عقل و خردستیزی در تصوف

مقاله چهارم از میز اول

صوت ارائه و چکیده مقاله استاد مهدی نصیری: تحقیر عقل و خردستیزی در تصوف

تحقیر عقل و خِرَد‌ستیزی در ‌تصوّف ■ مهدی نصیری* چکیده آئین ‌تصوّف به رغم آن‌که برای غنای خود، عناصر معرفتی و اخلاقی فراوانی از اسلام وام گرفته است، نتوانسته تعارضات آشکارش با مبانی قرآن و سن...


صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر امداد توران: سخن بی واسطه خدا با صوفیان

مقاله سوم از میز اول

صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر امداد توران: سخن بی واسطه خدا با صوفیان

سخن بی‌واسطۀ خداوند با صوفیان ■ امداد توران* چکیده سخن گفتن بی‌واسطه با خداوند از جمله تجارب باطنی است که در آثار اهل ‌تصوّف، بارها و بسیار از آن سخن گفته شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در نظر برخی اقطاب...


صوت ارائه و چکیده مقاله استاد محمدباقر ملکیان: ولنگاری عرفا و متصوفه در حوزه علوم حدیث

مقاله دوم از میز اول

صوت ارائه و چکیده مقاله استاد محمدباقر ملکیان: ولنگاری عرفا و متصوفه در حوزه علوم حدیث

ولنگاری عرفا و ‌‌متصوّفه در حوزۀ علوم حدیث ■ محمد باقر ملکیان* چکیده در آثار اهل ‌تصوّف، احادیث بسیاری نقل و بدان‌ها استناد شده که عمدتاً از متفردات متون عرفانی‌اند و در هیچ کتاب دست اول...


صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر حسن یوسفیان: مبانی شریعت گریزی صوفیه

مقاله اول از میز اول

صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر حسن یوسفیان: مبانی شریعت گریزی صوفیه

مبانی شریعت‌گریزی صوفیه ■ حسن یوسفیان* چکیده بسیاری از اهل ‌تصوّف میان سه واژۀ شریعت، طریقت و حقیقت فرق نهاده و تفاسیر گوناگونی از آنها به‌دست داده‌اند. بر اساسِ دیدگاهی معروف که بسیاری از ص...

 

مقاله اول از میز چهارم

صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر فرزاد بیگی: نقد و بررسی راهبردهای مشترک در نهضت‌های صوفی – شیعی روزگار تیموریان

نقد و بررسی راهبردهای مشترک در نهضت‌های صوفی – شیعی روزگار تیموریان ■ فرزاد بیگی* چکیده دگرگون شدن شرایط اجتماعی- فرهنگی با تهاجم مغولان و سقوطِ خلافتِ دیرپای عباسی، زمینۀ نزج و نموِّ...


صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر محمدرضا شاهرودی: سماع از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام

مقاله پنجم از میز سوم

صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر محمدرضا شاهرودی: سماع از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام

سماع از منظر قرآن و اهل‌بیت (علیهم السلام) ■ محمدرضا شاهرودی*    ■ سید مهدی صدرالحفاظی** چکیده آئین بدعت‌آمیز سماع که در عرف و ادبیات صوفیانه به چرخش‌ها و حرکات رقص‌گونه تؤام با حالت جذبه و...


صوت ارائه و چکیده مقاله خانم دکتر سوسن فخرائی: بررسی نقش پیر و ولی در اندیشه اهل تصوف

مقاله چهارم از میز سوم

صوت ارائه و چکیده مقاله خانم دکتر سوسن فخرائی: بررسی نقش پیر و ولی در اندیشه اهل تصوف

بررسی نقش پیر و ولی در اندیشۀ اهل ‌تصوّف ■ سیّده سوسن فخرائی* چکیده قاطبۀ صوفیان، برای نیل به کمال و مقامات و وصول به حق، بیش از هر چیز بر سلوکِ سالک و ریاضت و تربیت وی تحت راهبری و راهنمایی...


صوت ارائه و چکیده مقاله حجت الاسلام علیرضا دوستی: پژوهشی در اعتبار حدیقه الشیعه

مقاله سوم از میز سوم

صوت ارائه و چکیده مقاله حجت الاسلام علیرضا دوستی: پژوهشی در اعتبار حدیقه الشیعه

پژوهشی در اعتبار حدیقة الشیعه ■ علیرضا دوستی* چکیده کتاب حدیقة الشیعه – اثر مشهور و ماندگار مقدّس اردبیلی – دربرگیرندۀ روایاتی ناب است که از طریق دیگری به ما نرسیده است‌‌‌‌‌‌‌‌....


صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر رسول رضوی: احمد غزالی و شکل گیری شیطان پرستی در میان یزیدیان جزیره

مقاله دوم از میز سوم

صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر رسول رضوی: احمد غزالی و شکل گیری شیطان پرستی در میان یزیدیان جزیره

احمد غزالی و شکل‌گیری شیطان‌پرستی در میان یزیدیان جزیره ■ رسول رضوی* چکیده منطقۀ شمال عراق که «جزیره» نامیده می‌شود، زیستگاه پیروان آئینی است که با نام «یزیدیه» و یا «شیطان‌پرستان» شناخته می...


صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر سید محمدرضا میرسید: کژتابی های اشعار عرفانی در خصوص نسبت خداوند با موجودات

مقاله اول از میز سوم

صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر سید محمدرضا میرسید: کژتابی های اشعار عرفانی در خصوص نسبت خداوند با موجودات

کژتاب‍ی‌های اشعار عرفانی در باب نسبت خداوند با موجودات؛ بررسیِ موردی منطق‌الطّیر و گلشن راز ■ سید محمد رضا میرسید* چکیده نوع و نحوه رابطۀ خداوند با مخلوقات (ماسوی اللّه) همواره از جمل...


صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر احمد رهدار: تصوف و سیاست در دوره قاجار

مقاله چهارم از میز دوم

صوت ارائه و چکیده مقاله دکتر احمد رهدار: تصوف و سیاست در دوره قاجار

‌تصوّف و سیاست در دوره قاجار ■ احمد رهدار* چکیده برخی منشا و خاستگاه جریان ‌تصوّف را بیرون از جهان اسلام و در اندیشه و عرفان یهودی، رهبانیت مسیحی و یا باطنی‌گرایی بودیستی جست‌وجو می‌کنند، ام...


صوت ارائه و چکیده مقاله استاد شفیعی دارابی: بررسی مساله مهدویت در باورها و کارکردهای تحریف گرایانه اقطاب نعمت اللهی گنابادی

مقاله سوم از میز دوم

صوت ارائه و چکیده مقاله استاد شفیعی دارابی: بررسی مساله مهدویت در باورها و کارکردهای تحریف گرایانه اقطاب نعمت اللهی گنابادی

بررسی مسئله «مهدویّت» در باورها و کارکردهای تحریف‌گرایانۀ اقطابِ «نعمت اللّهی گنابادی» ■ سیّد حسین شفیعی دارابی* چکیده اعتقاد به ظهورِ منجی که ریشه در معارف قرآنی دارد، از اعتقادات و آموزه‌ه...

بيشتر

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
بيشتر
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2467
بيشتر

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم  پژوهشگده فلسفه و کلام
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1388
ایمیل: phil.theo@isca.ac.ir

بيشتر
بيشتر
بيشتر
چهارشنبه 16 اسفند 1402 10:01:26
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشکده فلسفه و کلام
مجری سایت : شرکت سیگما