اهداف  اهداف، سیاست‌ها و وظایف
اهداف
1.  تبیین و تنقیح مبانى و چارچوب‏هاى نظرى فلسفه و کلام اسلامی به منظور توسعه و توان‏مندسازى آنها، به‌منظور پاسخ‏گویى به نیازهاى فردى و اجتماعى؛
2. بازشناسى و تبیین نظام ‏مند آموزه ‏هاى نظرى اسلام؛
3. دفاع عقلانى از آموزه ‏هاى اسلامى و پاسخ‏گویى به شبهات فلسفى و کلامى؛
4. نوآورى در بیان آموزه ‏هاى اسلامى و فهم ‏پذیر ساختن آن متناسب با سطوح گوناگون مخاطبان.
 سیاست‏ها
1.       نگاه عالمانه و منطقى به مباحث فکرى و اهتمام به بررسى ‏هاى علمى و معقول و اجراى پژوهش‏هاى کارآمد؛
2.       پاى ‏بندى به مبانى اصیل اسلامى و توجه به آسیب‏ شناسى ‏هاى پژوهشى و پرهیز از التقاط‌گرایى، جمود فکرى و سطحى‏ نگرى در حوزه تفکر؛
3.       مخاطب‏ شناسى و تطبیق محتواى پژوهش با ویژگى ‏ها و نیازهاى مخاطبان؛
4.       توجه به شبهات و مسائل جدید فلسفى و کلامى؛
5.       اهتمام به بررسى مقتضیات دین و دین‏دارى انسان معاصر؛
6.       برخورد فعال در حوزه مسائل فلسفى و کلامى و نظریه ‏پردازى به جاى برخورد انفعالى؛
7.       اهتمام به ارتباط و تعامل با اندیشمندان و فرهیختگان و استفاده از توانایى و دستاوردهاى آنان در زمینه فلسفه و کلام اسلامى در جهت انجام وظایف و فعالیت‏هاى پژوهشى؛
8.       استفاده از ادبیات روزآمد و تأثیرگذار در ارائه دستاوردهاى پژوهشى؛
9.       تلاش در جهت تأثیرگذارى فکرى و تقویت پایه‏ هاى معنوى مخاطبان؛
10.     تخصصى کردن حوزه ‏هاى پژوهشى مربوط به فلسفه و کلام اسلامی؛
11.     تعیین اولویت‏هاى پژوهشى با توجه به ضرورت‏ها و نیازها؛
12.     بهره‏ گیرى از دستاوردهاى علوم و معارف بشرى همراه با نگرش انتقادى به کاستى ‏ها و ناهماهنگى ‏هاى آن با اندیشه اسلامى؛
13.     اولویت دادن به فعالیت‏هاى گروهى و هم‏ اندیشى در حوزه مطالعات فلسفی و کلامی؛
14.     رعایت معیارها و استانداردهاى علمى و به کارگیرى روش‏ها و ابزارهاى نوین در پژوهش‏هاى فلسفى و کلامى.
وظایف
1.       بازنگارى اندیشه فلسفى و کلامى و بسط آن در جهت توانمندسازى اندیشه‌های فلسفى و کلامى؛
2.       پرداختن به مسائل بنیادى و مبانى نظرى فلسفه و کلام با هدف عمق بخشیدن به مباحث دینى؛
3.       ترجمه آثار مهم و تأثیرگذار فلسفى و کلامى به منظور غنابخشى به مباحث فلسفى و کلامى؛
4.       بررسى و نقد سنت‏هاى فلسفى و کلامى مختلف با هدف تبیین بهتر آموزه‏هاى اسلامى؛
5.       مطالعه، تحقیق و اجراى طرح‏هاى پژوهشى در زمینه نظام عقیدتى اسلام؛
6.       شناسایى شبهات فلسفى و کلامى و فراهم آوردن پاسخ‏هاى مناسب؛
7.       شناسایى مخاطبان مختلف و بیان آموزه‏هاى اسلامى متناسب با نیازهاى آنان؛
8.       ایجاد گروه‏هاى تخصصى به‌منظور اجراى برنامه ‏ها و فعالیت‏هاى پژوهشى؛
9.       ایجاد زمینه گفت‏وگو یا اقتراح میان متفکران مسلمان و برگزارى همایش‏هایی با موضوعات فلسفى و کلامى؛
10.     شناسایى و جذب محققان و حمایت از پژوهشگران حوزه‌های علمیه در زمینة فلسفه و کلام با هدف زمینه‏سازى برای رشد و اعتلاى آنان؛
11.     فراهم کردن منابع مطالعاتى و زمینه‏ سازى براى تسهیل پژوهش‌ها در حوزه فلسفه و کلام اسلامى؛
12.     فراهم آوردن زمینه رشد و ارتقاى دانش و توانایى پژوهشگران از طریق تشکیل کلاس‏ها و کارگاه ‏هاى آموزشى، برگزارى نشست‏ها و گفت‏وگوهاى علمى، ایجاد فرصت‏هاى مطالعاتى و...‌ ؛
13.     اطلاع رسانى به حوزه‏هاى علمیه در زمینه پرسش‏ها و چالش‏هاى نوپیداى جامعه اسلامى در حوزه فلسفه و کلام؛
14.     ارتباط و همکارى با سازمان‏ها، نهادها، شخصیت‏ها و نخبگان فرهنگى و مؤسسه‌ها و مراکز علمى، پژوهشى و اجرایى به منظور پیشبرد اهداف پژوهشکده؛
15.     برقرارى ارتباط فعال و سازنده با دیگر پژوهشکده‏ها و واحدهاى زیرمجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى با هدف برقرارى هماهنگى، اجراى طرح‏هاى مشترک و جلوگیرى از انجام کارهاى موازى و تکرارى.
 
 
 
 
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
بيشتر
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1955
بيشتر

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم  پژوهشگده فلسفه و کلام
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1388
ایمیل: phil.theo@isca.ac.ir

بيشتر
بيشتر
بيشتر
سه‌شنبه 20 مهر 1400 12:54:07
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشکده فلسفه و کلام
مجری سایت : شرکت سیگما