علیرضا آل بویه
عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده
1395/2/28 سه‌شنبه عضو هیئت علمی  علیرضا آل بویه
 
سمت  رئیس پژوهشکده
 
 
 
 
 
 
 
 

مشخصات: علیرضا آل ‌بویه عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 پست الکترونیکی alireza.alebouyeh@Gmail.com
مدارج علمی
1367-1358: اشتغال به دروس سطح حوزه. 1377-1367: اشتغال به دروس خارج فقه و اصول. 1374-1371: اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ الاهیات و معارف اسلامی، مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم. 1377-1372: اشتغال به تحصیل در مقطع کاشناسی ارشد دین‌شناسی، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). 1372: گذراندن دورۀ آموزش مکالمۀ زبان انگلیسی، مرکز زبان مؤسسۀ آموزش عالی باقرالعلوم(ع). 1390-1385: اشتغال به تحصیل در مقطع دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش اخلاق اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع).

سوابق کاری
1382-1377: عضو هیئت علمی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
1382 به بعد: عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
1387 به بعد: عضو شورای عالی پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
1391 به بعد: عضو شورای پژوهش بخش پژوهش مرکز آموزش عالی معصومیه.
1393 به بعد : عضو شورای پژوهش گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
1393: عضو هیئت مدیرۀ انجمن علمی اخلاق اسلامی.
1393: عضو هیئت مدیرۀ انجمن علمی زبان‌های خارجی و ترجمه.

مشاغل مدیریتی
1. مدیر گروه فلسفۀ فقه و حقوق از سال 1364-1366 در پژوهشکدۀ فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی.
2. مدیر پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال 1366 (ادامه دارد).
3. معاونت پژوهش و آموزش مرکز مطالعات ادیان و مذاهب از سال 1377-1379.
4. سردبیر مجله نقدونظر از سال 1382 (ادامه دارد).
5. معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال 1387-1389
6. مدیر گروه فلسفه و کلام، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی از سال 1385-1392.

آثار منتشرشده
1. «مصنف واقعی اسفار پنج‌گانه»، باروخ اسپینوزا، (ترجمه)،‌ مجلۀ هفت آسمان، ش1، 1379.
2. مقاله «رنسانس، از تاریخ فلسفه اخلاق» (ترجمه)، انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،‌ 1380.
3. نظریه اخلاقی کانت، بروس اونی، (ترجمه)،‌ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی(بوستان کتاب قم)، 1381.
4. «خیر انسان»،‌ چی. اچ. فن‌رایت، (ترجمه)، مجله نقدونظر، ش29-30، 1382.
5. «وجود و ارزش‌ها»، والتر وایس کف، (ترجمه)، مجله نقدونظر، ش 31-32، 1382.
6. گفتگوهای فلسفه فقه، (به کوشش علیرضا آل‌بویه)، پژوهشکده فقه و حقوق، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، 1377.
7. مسائل اخلاقی (متن آموزشی فلسفه اخلاق)، مایکل پالمر، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.
8. «اخلاق محیط زیست»، پیتر سینگر، (ترجمه)، مجله نقدونظر، ش 45-46، 1386.
9. «اجتماع‌گرایی اخلاق عرفانی»، مجله نقدونظر، ش 55، 1388.
10. «سعادت از دیدگاه فارابی»، مجله نقدونظر، ش 56، 1388.
11. «نفی تک‌ساحتی و میرا بودن آدمی در قرآن»، مجله نقدونظر، ش59، 1389.
13. «حق زن بر کنترل بدن خود»، مجله نقدو نظر، ش62، 1390.
14. «استدلال از طریق بالقوگی بر عدم جواز سقط جنین»، فصلنامۀ اخلاق زیستی، ش2، 1390.

 15. «سقط جنین از منظر الهیات اخلاقی»، پژوهشهای اخلاقی، ش9 و10، 1391.
 16.  عناصر فلسفه اخلاق، جیمز ریچلز (مشترک)، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1392.
 17. «سقط جنین و استدلال ذات نوعی، نقدو نظر، ش70، 1392.
  18. «اصل علیت از دیدگاه آیت الله آصفی» (مشترک)، اندیشه ماندگار، مجموعه مقالات کنگره بررسی
   شخصیت، اندیشه و آثار علامه محمد مهدی آصفی، بوستان کتاب قم، 1393.       
  19. کثر­ت­گرایی دینی از دیدگاه آیت الله آصفی» (مشترک)، اندیشه ماندگار، مجموعه مقالات کنگره بررسی شخصیت، اندیشه و آثار علامه محمد مهدی آصفی، بوستان کتاب قم، 1393.
  20. سیر و صعود معنوی از دیدگاه آیت‌الله آصفی» (مشترک)، اندیشه ماندگار، مجموعه مقالات کنگره
   بررسی شخصیت، اندیشه و آثار علامه محمد مهدی آصفی، بوستان کتاب قم، 1393.
آثار در دست انتشار
سقط جنین از منظر اخلاقی (تألیف).

آثار آماده انتشار
1. اخلاق عملی، پیتر سینگر، همراه با مقدمه
2. نسبیت اخلاقی، دیوید وانگ (مشترک)، همراه با مقدمه
4. سقط جنین از دیدگاه اخلاقی (ترجمۀ ده مقاله همراه با مقدمه).

مشاوره پایان‌نامه
1. «آراء و اندیشه‌های کلامی فیض کاشانی»، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، کارشناسی ارشد، 1385.
2. «نجات از دیدگاه اسلام و مسیحیت»، موسسه آموزشیو پژوهشی امام خمینی(ره)، کارشناسی ارشد، 1382.
3. ترجمه و نقد بخش دوم کتاب
The Death of God and The Meaning of life، مؤسسۀ آموزشی.و پژوهشی امام خمینی(ره)، کارشناسی ارشد، 1385.
4. مسئله­گشایی خلاقانه در اخلاق، دانشگاه مفید، کارشناسی ارشد، 1390.
5 . ارزیابی مناسبات اخلاق و سیاست در نظلام جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1391.
6. اخلاق پژوهش در اسلام، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1393.

راهنمایی پایان­نامه
1. نیت در اخلاق ، بررسی مقایسه­ای آرای فیض کاشانی و امام خمینی، دانشگاه قم، کارشناسی ارشد، 1393.
2. سنّت­های الهی ناظر به انحرافات اخلاقی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، کارشناسی ارشد، 1393.
3. ربط و نسبت حسن و قبح ذاتی با غایت­گرایی و وظیفه­گرایی در اخلاق، دانشگاه قم، کارشناسی ارشد، 1393.
فايلها
ale+boye[1].pdf 202.149 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
بيشتر
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 941
بيشتر

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم  پژوهشگده فلسفه و کلام
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1388
ایمیل: phil.theo@isca.ac.ir

بيشتر
بيشتر
بيشتر
پنجشنبه 1 مهر 1400 13:49:46
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشکده فلسفه و کلام
مجری سایت : شرکت سیگما