مصطفی آزادیان
عضو هیئت علمی
1395/1/28 شنبه عضو هیئت علمی  مصطفی آزادیان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشخصات: عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
مدارج علمی
حوزوی: اتمام سطح سه. اساتید: حجج اسلام آقایان محمدی خراسانی، موسوی تهرانی، اعتمادی، محامی (ره)، پایانی (ره). خارج فقه و اصول. اساتید: آیات عظام: بهجت (ره)، فاضل لنکرانی (ره)، مکارم شیرازی، سبحانی، جوادی آملی.
دانشگاهی: 1. کارشناسی: رشته الهیات و معارف اسلامی، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).2.  کارشناسی ارشد: رشتۀ دین شناسی، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).3. دکتری: رشته ادیان و عرفان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
آثار منتشرشده
        آموزۀ نجات از دیدگاه علامه طباطبائی با نگاهی به دیدگاه رایج مسیحیت، چاپ اول، سال 1385؛ چاپ دوم، سال 1388.
فصل‌های کتاب‌های ذیل
فصل" ایمان: گوهر دین "، از کتاب مباحثی در کلام جدید، تألیف جمعی از مؤلفان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.
فصل" مبانی اخلاقی سیاست متعالیه"، از کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات اخلاق و سیاست، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج 4، سال 1390.
فصل" اخلاقی‌زیستن مبتنی بر ایمان"، از کتاب مجموعه مقالات روز جهانی فلسفه، به کوشش شهین اعوانی، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1391.
فصل" یاد مرگ و آثار تربیتی آن"، از کتاب ره توشۀ راهیان نور ویژۀ ماه مبارک رمضان 1434ه.ق، 1392ه.ش.، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
 فصل "معادباوری در حادثۀ عاشورا"، از کتاب ره توشۀ راهیان نور ویژۀ محرم 1435ه.ق.، 1392ه.ش.، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
فصل " معاد ناباوری؛ علت ها و زمینه‌ها"، از کتاب ره توشۀ راهیان نور ویژۀ ماه مبارک رمضان 1435ق.، 1393ش.، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
" سیمای انسان در عالم برزخ"، از کتاب ره توشه راهیان نور ویژه ماه مبارک رمضان 1436ه.ق.، 1394 ه.ش.، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
مقالات
1.." چند معما دربارۀ قدرت مطلق"، جورج ماوردس، ترجمه، مجله علمی ترویجی معرفت، شمارۀ 51، سال 1380.
 2." علامه طباطبائی و آموزه گناه نخستین" ، مجلۀ علمی ترویجی معرفت، شمارۀ 74، سال 1382.
 3. " نقش خداوند در رستگاری انسان از نظرگاه اسلام و مسیحیت"، مجلۀ علمی ترویجی معرفت، شماره 78، سال 1383.
 4." ایمان ، مقایسۀ تطبیقی بین اسلام و مسیحیت"، مجلۀ علمی ترویجی معرفت، شماره 88، سال 1384. 5." ثنوی‌گری در آیین گنوسی و نقد  آن"، فصلنامۀ علمی پژوهشی معرفت ادیان، شمارۀ4، سال 1389.
 6. " اخلاق بودایی: مبانی و ساحتها"، فصلنامۀ علمی پژوهشی معرفت ادیان، شماره 6، سال 1390.
 7. "جهان‌بینی رگ وده جهان‌بینی متناقض!" ، مجلۀ علمی پژوهشی معرفت ادیان شمارۀ 9 سال 1391.
 8. " نجات در اسلام و مسیحیت با تأکید بر قرآن کریم و کتاب مقدّس"، مجلۀ علمی پژوهشی نقد و نظر، 1392 و....
راهنمایی و مشاورۀ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد
1. معجزه در اندیشۀ اسلامی و نقد آن در اندیشۀ غربی، استاد راهنما؛
2. تبیین و تحلیل کلامی علم امام حسین (ع) و حادثۀ عاشورا، استاد راهنما؛
3. بررسی و نقد ادلّۀ قرآنی طرفداران پلورالیسم ، استاد راهنما؛
4. نجات از نگاه پیامبر اعظم( ص)‌، استاد راهنما؛
5. انسان شناسی از دیدگاه علامه محمد تقی جعفری، استاد راهنما؛
6. فلسفه و فواید غیبت از منظر اهل بیت (ع)، استاد راهنما؛
7. مهدویت از دیدگاه شهید مطهری‌، علامه طباطبائی و آیت الله صافی،
8. استاد مشاور؛ آموزه نجات از دیدگاه علامه طباطبائی و جان هیک، استاد مشاور؛
9. نجات در اسلام، هندوئیسم و بودیسم، استاد مشاور؛
10. بررسی و نقد نظریه ایمان گرایی و معرفت شناسی اصلاح شده، استاد مشاور؛ و...
ارزیابی پایانامه‌ها، کتب و مقالات جشنواره‌ها، همایش‌ها و مجلات علمی پژوهشی
پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد جامعه‌المصطفی (ص)؛ آثار جشنواره علامه حلی(ره)؛ همایش بین‌المللی اخلاق و ادیان؛ فصلنامۀ علمی پژوهشی نقد و نظر؛ فصلنانه علمی پژوهشی معرفت ادیان؛ و ...
 عنوان طرح پژوهشی
1. اخلاق فضیلت به روایت مایکل اسلوت
اخلاق فضیلت یکی از رویکردها مهم اخلاقی است که ریشه در تفکرات فیلسوفان یونان باستان دارد. این شیوۀ تفکر، بعد از مدتی افول، در قرن بیستم دوباره احیا شد و توجه متفکران بزرگ غربی را به‌ خود جلب نمود. مایکل اسلوت یکی از این دست فیلسوفان اخلاق است که بر این نظریه اخلاقی تأکید دارد. اسلوت معتقد است اخلاق فضیلت بهتر از دو نظریه رقیب، یعنی اخلاق وظیفه و اخلاق نتیجه می‌تواند معضلات کنونی اخلاقی‌زیستن را پاسخ بگوید. نظریه‌های وظیفه و نتیجه در ارزیابی‌های اخلاقی خود بر فعل اخلاقی تاکید دارند، در‌حالی‌که نظریه فضیلت معطوف به فاعل اخلاقی و منش و انگیزه‌های اوست. اسلوت، در نظریۀ اخلاقی خود، یعنی اخلاق فضیلت فاعل‌- مبنا اعتبار اخلاقی افعال را صرفاً بر اساس ویژگی‌های فضیلت‌مندانه فاعل و انگیزه‌های اخلاقی او ارزیابی می‌کند، به اعتقاد اسلوت تمام حیثیت اخلاقی فعل وابسته به منش و انگیزه‌های درونی فاعل است. بنابراین، افعالی خوبند که از انگیزه‌های خوب صادر شوند و افعالی بدند که با سوء نیت انجام شوند. اسلوت در‌نهایت، اخلاق مراقبت را به عنوان تقریری از اخلاق فضیلت مطرح می‌کند که بر اساس آن، دوست‌داشتن و عشق‌ورزیدن به دیگران بهترین انگیزۀ اخلاقی است.
2. عقلانیت اخلاقی‌زیستن
این پروژه به دنبال پاسخگویی به این پرسشِ فلسفی جدی و مهم است که چرا باید اخلاقی بود؟ منشأ الزام اخلاقی‌زیستن کجاست؟ به‌راستی، اگر ما اخلاقی نباشیم چه اتفاقی می‌افتد؟ چه خلأ جدی به‌وجود می‌آید؟ برخی همانند اشاعره، در پاسخ به این پرسش نظریۀ امر الهی را مطرح می‌کنند و معتقدند چون خداوند امر فرموده اخلاقی باشید، باید اخلاقی‌زیست کنیم. اما کانت در پاسخ به این پرسش می‌گوید: انسانیت و هویت انسان وابسته به اخلاقی‌بودن اوست، اگر انسان اخلاقی نباشد، هیچ چیز نیست. کانت هویت انسان را به آزادی، اختیار و تصمیم اختیاری او  می‌داند و می‌گوید اگر من بخواهم انسان باشم، باید آزاد باشم و آزادی یعنی اینکه کسی برای من قانون وضع نکند، حتی قانون اخلاقی، من خودم قوانین اخلاقی را وضع می‌کنم. بنابراین باید اخلاقی باشیم، زیرا ما با  انجام کارهای اخلاقی هویت خود را رقم می‌زنیم. فیلسوفان اسلامی، اما، در پاسخ به این پرسش مسئلۀ کمال و سعادت و خیر حقیقی و نهایی انسان را مطرح می‌کنند و معتقدند ما به اخلاقی‌زیستن محتاجیم، چون اخلاقی‌زیستن ما را به سعادت و کمال حقیقی می‌رساند. آموزه‌های دینی نیز ثواب و پاداش اخروی ( فلاح، نجات، فوز) را منوط به اخلاقی‌زیستن کرده‌اند. بنابراین این پرسش مهم فلسفی با شناخت ماهیت حقیقی انسان؛ و نیز شناخت کمال و سعادت حقیقی او ارتباط دارد.
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
بيشتر
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 882
بيشتر

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم  پژوهشگده فلسفه و کلام
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1388
ایمیل: phil.theo@isca.ac.ir

بيشتر
بيشتر
بيشتر
پنجشنبه 1 مهر 1400 13:49:46
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشکده فلسفه و کلام
مجری سایت : شرکت سیگما